جراحی بینی در افراد سیگاری

 

جراحی بینی در افراد سیگاری

استفاده از دخانیات به خصوص سیگار ، باعث می شود تا عروق کوچک به خصوص عروق پوستی بیمار شده و همین امر موجب می شود تا روند ترمیم بعد از عمل جراحی بینی در افراد سیگاری دیر تر و با کیفیت کمتری اتفاق بیفتد .

جراحی-بینی-در-افراد-سیگاری-

به همین علت است که موکداً توصیه می گردد تا دست کم 7 روز پیش از آن که عمل جراحی بینی انجام بشود ، تا حداقل دو هفته پس از عمل زیبایی بینی ، مصرف سیگار را قطع نمایید .

خون رسانی به عضوی که عمل جراحی بر روی آن صورت گرفته است ، از مهم ترین عوامل ترمیم و بازسازی بافت های آن عضو می باشد .

هر اندازه که روند خون رسانی به زخم ها بهتر باشد ، ترمیم و بازسازی بافت های آسیب دیده ناشی از جراحی بینی سریع تر است و در نهایت نتیجه یحاصل از جراحی زیبایی بینی که در پایان به آن دست پیدا می کنید ، بهتر خواهد بود .

جراحی بینی در افراد سیگاری ، به این علت که استفاده از سیگار باعث می شود تا عروق خون رسان و تغذیه رسانی به پوست و بافت ها به دلیل تنگی عروق با روند کند تری انجام بشود ، منجر می گردد تا روند بهبود زخم ها و کاهش میزان ورم بینی و ترمیم محل بخیه نیز دیر تر صورت بگیرد .

چرا توصیه می شود تا دو هفته پیش از انجام جراحی بینی ، مصرف سیگار را قطع کنید ؟

زمانی که شما سیگار مصرف می کنید ، عوارضی را در پی خواهد داشت ، در صورتی که استفاده از سیگار را دو هفته قبل از جراحی بینی قطع نمایید ، اثر منفی این عوارض در بدن کاهش می یابد و ترمیم بافت های آسیب دیده ی بینی شبیه به یک فرد غیر سیگاری اتفاق می افتد .

به طور کلی پروتكل قطع سيگار از يك هفته قبل تا دوهفته بعد از عمل هست و در دوران بعد از عمل روزي ١-٢ عدد سيگار ممنوعيتي ندارد و روي سير ترميم تاثير منفي ندارد .

دکتر روزینا بشارتی زاده جراح و متخصص گوش ، حلق و بینی

( جراحی بینی ،جراحی زیبایی بینی ، جراحی بینی گوشتی ، جراح بینی )

تماس-با-دکتر-بشارتی-زاده

خصوصیات بینی ایده آل

خصوصیات بینی ایده آل

پژوهشگران برای مشخص کردن خصوصیات بینی ایده آل ، بینی افراد زیبا را آنالیز نموده اند ، تا بر این اساس زوایا و اندازه های بینی و تناسب آن  با دیگر اجزای صورت را بررسی نمایند .

خصوصیات بینی ایده آل

جراح بینی در بررسی های قبل از عمل جراحی ، هنگام معاینه و ارزشیابی عکس های قبل از جراحی ، ایرادهای بینی را مشخص کرده بر مبنای معیارهایی که در ذیل آورده شده ، طرح بینی را مشخص می نماید .

هدف از عمل جراحی بینی رفع ایرادهای بینی با حفظ عملکرد تنفسی آن ، رسیدن به بینی زیبا بر مبنای معیار های زیبایی بینی می باشد .

نمای تمام رخ یک بینی ایده آل

برای بررسی بینی از نمای تمام رخ ابتدا صورت را به طور عمودی به پنج قسمت مساوی تقسیم می کنیم اگردر قسمت میانی صورت قرار گرفت سایز پهنای بینی متعادل می باشد .

معیار دیگر که می شود برای بررسی متناسب بودن پهنای بینی در نظر گرفت این است که از گوشه داخلی چشم 2 خط عمودی را رسم می کنیم اگر پهنای بینی در وسط این دو خط باشد اندازه اش متناسب است .

نمای نیم رخ بینی ایده آل

در نمای نیم رخ ارتفاع بینی باید برابر پهنای بینی باشد . به فاصله نوک بینی تا صورت ارتفاع بینی می گویند .

اگر یک خط فرضی از نوک بینی رسم بشود و پس از آن خطی از نوک بینی به این خط وصل کنیم ، باید زاویه که  بینشان تشکیل می شود ، 30 الی 45 درجه  باشد .

زاویه ای که صورت و بینی با هم تشکیل می دهند باید بین 30 الی 40 درجه باشد و بهترین حالتشان 36 درجه است .

زاویه بین بینی و لبها در آقایان بین 90 تا 95 درجه و در بانوان بین 95 تا 105 درجه می باشد .

زاویه ای که بین بینی و پیشانی تشکیل می شود باید بین 115 تا 135 درجه باشد .

بینی ایده آل در نمای زیر

وقتی از زیر به بینی نگاه می کنیم ، باید بینی به شکل یک مثلث دیده  می شود . اگر ارتفاع مثلث را به 3 بخش یک اندازه تقسیم کنیم ، باید سوراخ بینی دو سوم ارتفاع را تشکیل دهد .

پشت بینی ایده آل

یک خط فرضی  از وسط ابرو ها تا نوک بینی رسم می کنیم در بانوان این خط باید حدوداً دو میلیمتر از خود بینی فصله داشته باشد .

 

دکتر روزینا بشارتی زاده جراح و متخصص گوش ، حلق و بینی

( جراحی بینی , جراحی چانه , جراح بینی تهران )