در طول چند روز بعد از جراحی بینی ، به دلیل متورم شدن این اندام ، ترشحات مخاطی داخل بینی افزایش می یابد. این ماده با خونابه داخل بینی ترکیب می شود و در زمان خروج از بینی به شکل لخته خون دیده می شود. در این شرایط اصلاً نگران نباشید. این حالت بعد از چند روز به طور خودبخود ، رفع می شود.