انواع جراحی بینی

انواع جراحی بینی : عمل جراحی بینی مبتنی بر نوع بینی ( استخوانی و گوشتی ) و همچنین صلاحدید جراح بینی قابل تقسیم در دو گروه جراحی بینی به روش باز و جراحی بینی به روش بسته می باشد که هریک دارای ویژگی منحصر به خود می باشد.

انتخاب هر یک از روش های جراحی بینی به نظر جراح و نیز میزان تسلط وی بر آن نوع جراحی دارد و نمی توان گفت که کدام روش در مقایسه با دیگری رجحان دارد.

انواع-جراحی-بینی

عملکرد هر یک از انواع جراحی بینی

  • جراحی بینی بسته :

در جراحی بینی به روش بسته تمامی برش ها در ردرون بینی ایجاد می شوند و در بخش میانی حفره های بینی ( کلوملا ) هیچ نوع برشی ایجاد نخواهد شد و در نتیجه مزیت این روش این است که بعد از جراحی جای هیچ گونه برش یا اسکاری دیده نمی شود.

در این روش به دلیل محدودیتی که در برش ها وجود دارد ، به منظور اعمال تغییرات روی بینی پوست بینی به میزان محدودی از روی ساختار بینی بلند می شود ، لذا میزان دید جراح بینی در این روش کم خواهد بود.

  • جراحی بینی باز:

در جراحی بینی به روش باز ، علاوه بر برش هایی که در داخل بینی ایجاد می شوند در ناحیه کلوملا نیز برشی ایجاد خواهد شد.

در این روش ، جهت ایجاد تغییر در ساختار بینی می توان پوست بینی را به میزان قابل توجهی از روی ساختار بینی بلند نمود ، لذا مزیت این روش این است که میزان تسلط جراح و قدرت مانور او در این روش بیشتر می باشد.

توجه نمایید در جراحی بینی باز ، جراح پس از اعمال تغییرات مورد نظر روی بینی،  پوست بلند شده را در محل اصلی خود برگردانده و بخیه می زند.

در این روش به دلیل مکانیزمی که دارد میزان تورم بینی بعد از جراحی در مقایسه با روش بسته بیشتر خواهد بود ، اما به دلیل اشرافی که جراح در این روش بر بینی دارد می تواند کجی بینی و غیر قرینگی حفره ها را به خوبی اصلاح نماید.